کد خبر: ۶۲
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۴ - ۱۱:۴۲
شاید فردا نباشند !
قدر پدر یزرگ مادر بزرگ را بدانیم شاید فردا نباشند .

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه