کد خبر: ۶۳۰
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۱
تصویر نوشته ی عاشقانه
وقتی گرفتار جبر عشق می شی، اختیار به کارت نمی آد...
شعر / عشق بی اختیارم کرد

عشق گرفته از دل ما اختیار را...


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه