کد خبر: ۶۳۳
تاریخ انتشار: ۱۸ تير ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶
عکس نوشته درباره دوست خوب و هم نشین
هم نشینی با نیکان، نیکی می آورد، مثل باد که چون بر بوی خوش بگذرد، با خود بوی خوش می آورد.
تصویر نوشته / نسیمی که بوی خوش آورد
منبع: عطر قرآن
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه