کد خبر: ۶۵۲
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۹
عکس نوشته ای زیبا از شاعر بزرگ، سعدی
غم زمانه خورم یا فراق یار کشم؟ به طاقتی که ندارم کدام بار کشم؟
شعر / با کدام طاقت؟منبع: شیعه آرت
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه