کد خبر: ۷
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۴ - ۰۰:۱۷
اثر گذاری فیس بوک:
شبکه های اجتماعی مثل فیس بوک هیجان های قوی برای کاربران ایجاد می کند. خود افشایی، گرفتن تایید، انتشار نظرات، ارتباطات آزاد و خیلی چیزهای دیگر، اما همه اینها دام و فریبی برای خوردن فکر کاربران خود هست. لایک ها و تایید هایی که غالبا پوچه، ارتباطاتی که به وابستگی و آسیب می انجامد، سست شدن ارتباطات واقعی، خوردن وقت کاربران تا مطالعه کتاب نکنند، تا تحلیل نکنند. تا عمق به شناخت خود ندهند. اسیر عکس، و صوت، و قیافه ها و قصار خوشگلی که عملی پشت آنها اکثر مواقع نیست.

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه