کد خبر: ۷۰۹
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۶
عکس نوشته هایی درباره دوست
امام صادق علیه السلام: برادران، سه گونه اند: آن که[در راه دوست] از جان خود می گذرد. دیگری آن که از مال خود می گذرد و این دو در برادری خود صادق هستند. دیگری آنچه را که نیاز دارد، از تو می گیرد و تو را برای پاره ای لذتها[ی خود] می خواهد. پس او را از افراد قابل اعتماد مشمار. تحف العقول ص 324

مجموعه تصویرنوشته درباره دوست

مجموعه عکس نوشته دربار دوست 1

امام علی علیه السلام:
کمک مالی کردن به برادر دینی،
روزی را زیاد می کند.
میزان الحکمه ص 443


مجموعه تصویرنوشته درباره دوست

مجموعه عکس نوشته درباره دوست 2

در دوستی با دوستت، اندازه نگه دار، چه بسا که روزی دشمنت شود؛
و در دشمنی با دشمنت، از حدش تجاور مکن،
چه بسا که روزی دوستت گردد.
نهج البلاغه حکمت 268


مجموعه تصویرنوشته درباره دوست

مجموعه عکس نوشته درباره دوست 3

امام صادق علیه السلام:
برادران، سه گونه اند: آن که[در راه دوست] از جان خود می گذرد.
دیگری آن که از مال خود می گذرد و این دو در برادری خود صادق هستند. دیگری آنچه را که نیاز دارد،
از تو می گیرد و تو را برای پاره ای لذتها[ی خود] می خواهد. پس او را از افراد قابل اعتماد مشمار.

تحف العقول ص324


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه