کد خبر: ۷۱۵
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۹
تصویر نوشته درباره تنهایی و ذکر
نسخه ای برای ایام خانه نشینی و دوری از نزدیکان
تصویرنوشته / تنهایی را شکست بدهیم


پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم: هرگاه تنها شدی،
تا می توانی زبانت را به ذکر خدا بچرخان.


نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه