کد خبر: ۷۲۲
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۷
عکس نوشته ای درباره کار
امیرالمومنین علیه السلام: آن که کارهایش را نیکو به انجام می رساند؛ از زیادی خرد خود، خبر می دهد.

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه