کد خبر: ۷۲۷
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۸
تصویر نوشته درباره شکرگزاری
شکرگزاریاگر شکرگزاری کنید و ایمان آورید، خدا چه نیازی به مجازات شما دارد؟
نساء147
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه