کد خبر: ۷۷۰
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۴:۲۸
برشی از کتاب پس از بیست سال نوشته سلمان کدیور
ستمگران حکومت خویش را بر جهل و ترس و عادات مردم بنا می کنند. آیا نمی بینید که ...
تصویر نوشته / حکومت جهل و ترس

ستمگران حکومت خویش را بر جهل و ترس و عادات مردم بنا می کنند.
آیا نمی بینید که چگونه ثروتمندان را به ارضای شهوات
و مفلسان را به سیر کردن شکم هایشان مشغول ساخته
تا جز این اندیشه ای نداشته باشند؟


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه