کد خبر: ۷۸۸
تاریخ انتشار: ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۲
مسئولین چگونه با سخنرانی کم کاری خود را توجیه می کنند
خود شرح مفصل بخوان از این مجمل

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه