کد خبر: ۸۲۰
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۶
تصویرنوشته درباره توکل
تصویر نوشته/توکل

کسی که برخدا توکل کند خدا برای او کافی ست.

نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه