کد خبر: ۸۳۶
تاریخ انتشار: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۸
عکس نوشته درباره تعریف کردن
کسی که ثنا گویند او را به چیزی که در او نیست در واقع به مسخره اش گرفته اند.
تصویرنوشته / تمسخر به سبک لایک
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه