کد خبر: ۸۷۳
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۶
عکس نوشته درباره برنامه ریزی
اگه برای موفقیتت برنامه ریزی نکنی برای شکستت برنامه ریزی کردی.
تصویرنوشته / برنامه برای موفق نشدن
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه