کد خبر: ۸۸۵
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۱۶
تصویرنوشته درباره عشق حقیقی
عاشق بودن و احساساتی شدن، انسان را از واقع بینی و تعادل خارج نمی کند...
عکس نوشته/ عشق داریم تا عشق

عاشق بودن و احساساتی شدن،
انسان را از واقع بینی و تعادل خارج نمی کند
چیزی شده باشی و برای چه احساساتی شده باشی.
اگر عاشق مرکز عالم شده باشی، او خود
با جاذبه و دافعه متعادلش تو را در مسیری صحیح
قرار می دهد؛ مانند خورشید که می داند چگونه
زمین را دور سر خود بچرخاند.


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه