کد خبر: ۸۸۶
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۰
بریده ای از تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری
مومن را همه جایگاه ها مسجد بوَد، و روزها همه آدینه، و ماه ها همه رمضان.
قصار / همه جا مسجد و همیشه رمضان
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه