کد خبر: ۸۹۹
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۸
عکس نوشته درباره استغفار
خدایا اگر چه گناه من نزد تو بزرگ است اما عفو و بخشش تو بزرگ تر از گناه من است
تصویر نوشته / بخشش بزرگ تر از گناه

خدایا اگر چه گناه من نزد تو بزرگ است
اما عفو و بخشش تو بزرگ تر از گناه من است


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه