کد خبر: ۹۰
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۰
شاید گنجی زیر پایت باشد
گاهی سر و صداهای دیگران مارا می ترسانند. و باعث می شود گنجی را که خدا زیر پایمان قرار داده نبینیم...
گاهی سر و صداهای دیگران مارا می ترسانند.
و باعث می شود گنجی را که خدا زیر پایمان قرار داده نبینیم.
اما مهم نیست که یک کار چقدر دیده می شود بلکه باید ببینیم چقدر ریشه دار بوده است.
پس استعداد هایت را بشناس و به جستجوی انها بپرداز.
 هر چند به نظر خودت ضعیف باشی و بی استعداد.
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه