کد خبر: ۹۰۱
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۱
عکس نوشته ای درباره امید و گناه
شاید بدترین اثر گناه، کم شدن امید انسان به رحمت خدا باشد. دیگر انسان نمی تواند از کرم خدا زیاد انتظار داشته باشد و به این ترتیب شیطان به هدف خود ی رسد و انسان را از دریافت عنایات فراوان پروردگار محروم می کند. در این حالت باید با تفکر درباره «محبت خدا به بندگانش»، خود را نجات دهیم.
متنک/ بدترین اثر گناه


شاید بدترین اثر گناه، کم شدن امید
انسان به رحمت خدا باشد. دیگر
انسان نمی تواند از کرم خدا زیاد انتظار
داشته باشد و به این ترتیب شیطان به
هدف خود ی رسد و انسان را از دریافت عنایات
فراوان پروردگار محروم می کند. در این حالت باید
با تفکر درباره «محبت خدا به بندگانش»،
خود را نجات دهیم.

علیرضا پناهیانخبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه