کد خبر: ۹۰۴
تاریخ انتشار: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۰
عکس نوشته درباره تفکر فراوانی و تفکر کمبود
شخص دارای تفکر فراوانی می گوید:«همیشه بیشتر از اون چیزی که نیازه، هست» و شخص دارای تفکر کمبود می گوید:«هیچ وقت به اندازه کافی نیستش.»
متنک/ تفکر فراوانی و تفکر کمبود
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه