کد خبر: ۹۱۱
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۲
قنوت های پرگره ام را آسمانی کرده ام
قنوت های پر گره ام را آسمانی کرده ام؛ به نور گشایشت نیازمندم!
عکس نوشته/ یا فارج کل مهموم

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه