کد خبر: ۹۱۲
تاریخ انتشار: ۰۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۰۵
مجموعه عکس به مناسبت راهپیمایی روز قدس
ظلم پایدار نخواهد ماند، به شرط پایداری.

مجموعه عکس فلسطین

مجموعه عکس فلسطین 1


مجموعه عکس فلسطین

مجموعه عکس فلسطین 2

مجموعه عکس فلسطین

مجموعه عکس فلسطین 3

مجموعه عکس فلسطین

مجموعه عکس فلسطین 4


مجموعه عکس فلسطین

مجموعه عکس فلسطین 5مجموعه عکس فلسطین

مجموعه عکس فلسطین 6


مجموعه عکس فلسطین

مجموعه عکس فلسطین 7خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه