کد خبر: ۹۲۴
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۳:۴۰
متن کوتاهی درباره جهان درون انسان
در اطراف ما جهانی است که با همه عظمتش از روح ما کوچک تر است.
متنک/ جهان درون

در اطراف ما جهانی است که با همه عظمتش از روح ما کوچک تر است.
باید مواظب باشیم جهان بیرون، با همه زیبایی ها و عجائبش ما را از جهان درون مان غاقل نکند.
جهان بیرون آیینه شکسته ای از جهان با عظمت درون ماست. به سختی می شود با این آیینه
زیبایی های روحمان را بشناسیم.


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه