کد خبر: ۹۲۸
تاریخ انتشار: ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۸
عکس نوشته ای درباره هدف و انسجام
اگر برای تمام فعالیت هایمان یک هدف داشته اشیم، به آرامش و یگانگی می رسیم؛ولی...
اگر برای تمام فعالیت هایمان یک هدف داشته اشیم،
به آرامش و یگانگی می رسیم؛ ولی اگر اهداف مختلفی
در زندگی داشته و نتوانسته باشیم همه اهداف خود را
یکی کنیم، روح ناآرام و پریشانی خواهیم داشت.
تنها هدفی که می تواند تمام اهداف انسان را
وحدت ببخشد، قرب خدا و به دست آوردن رضایت اوست.
تصویر نوشته/ به آرامش می رسیم، اگر
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه