کد خبر: ۹۳۹
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۲:۴۰
عکس نوشته ای درباره جرج فلوید و نژادپرستی
جان کندن مظلومانه جورج نشان می دهد التماس به ظالم سبب رهایی از ظلم نمی شود. رفتار آن مامور سنگدل نمونه ای از ظلم سردمداران فاسد امریکا بر ملت های مظلوم جهان است.
تصویرنوشته/ التماس به ظالم


جان کندن مظلومانه جورج نشان می دهد التماس به ظالم
سبب رهایی از ظلم نمی شود.
رفتار آن مامور سنگدل نمونه ای از ظلم سردمداران فاسد امریکا
بر ملت های مظلوم جهان است.
مظلومان آمریکا باید برای رهایی خود و سایر ملت های مظلوم
قیام کنند.
التماس ظالم را گستاخ تر می کند
باید ایستاد و تسلیم نشد.


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه