کد خبر: ۹۴۲
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۲:۰۵
عکس نوشته درباره نظر اسلام درباره نژاد پرستی
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم: هیچ عرب را بر عجم، و هیچ عجم را بر عرب وهیچ سفید را بر سیاه، وهیچ سیاه را بر سفید برتری نیست، مگر بوسیله تقوا.
تصویر نوشته/ نژادپرستی در اسلام


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه