کد خبر: ۹۵۰
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۳:۰۹
تصویر نوشته درباره تغییر دنیا
کسانی که آنچنان دیوانه اند که فکر می کنند می توانند دنیا را تغییر بدهند همان هایی هستند که واقعا این کار را انجام می دهند.
قصار/ تغییر دهندگان دنیا
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه