کد خبر: ۹۶۲
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۴
تصویر نوشته درباره مقایسه خود با دیگران
خودتو مقایسه نکن با آدمایی که داخل مسیر متفاوتی از تو حرکت می کنن
عکس نوشته/ مقایسه معیوب
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه