کد خبر: ۹۷۴
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۳۶
بریده از کتاب تذکرۀ الاولیاء
تصویرنوشته / طالب و مطلوب

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه