کد خبر: ۹۷۶
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۹ - ۱۴:۴۶
عروسی که با 3هزار مهمان برگزار شد و یک نفر هم کرونا نگرفت

عروسی پسر آقا عبدالله شیرمحمدی، بزرگ طایفه روستای یاس تپه سرخس
با 3 هزار مهمان برگزار شد. ولی یک نفر هم کرونا نگرفت. آقا عبدالله که به خاطر کرونا
از برپایی مراسم عروسی پسرش صرفنظر کرد، اما سور و سات
عروسی را برای 3 هزار نیازمند پهن و ولیمه عروسی را به دست فقرا رساند.



خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه