کد خبر: ۹۷۷
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۱۷
عکس نوشته درباره چگونگی صحبت با خدا
اگر کسی درک کرد به تقرب خدا نیاز دارد اولین قدم و بیشترین اقدام آن است که...


اگر کسی درک کرد به تقرب خدا نیاز دارد اولین قدم و بیشترین
اقدام آن است که این نیاز را به خود خدا ابراز کند. و دائما در
دلش به خدا بگوید: خدایا من نیاز دارم به تو نزدیک شوم، خدایا
خودت وسائلش را فراهم کن. خدایا خودت فهم و درک لازمش را
به من بده. خدا خودت نفهمی ها و اشتباهات مرا جبران کن.


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه