کد خبر: ۹۸۹
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ - ۰۰:۳۲
تصویرنوشته درباره نسبت زمان شروع کردن و موفقیت
اگه برای خوب شروع کردن نیاز به زمان داری برای شروع عجله نکن. کسی که دیرتر شروع می کنه لزوما از بقیه عقب تر نیست.

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه