کد خبر: ۱۰۶
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۴ - ۱۸:۴۲
سخنی کار گشا در ارتباطات از حاج اسماعیل دولابی:
وقتی خواستیم کارآگاه بازی در بیاریم و در کار این و اون سرک بکشیم این جمله می تونه به کارمون بیاد.
هیچ وقت وارد گذشته کسی نشوحاج اسماعیل دولابی:
هیچ وقت وارد گذشته آدمی نشو و زیر و روش نکن
حتی عزیزترینت!
زیباترین باغچه را هم که بیل بزنی
حداقل یه کرم توش پیدا می کنی.

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه