کد خبر: ۱۰۷۵
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۱
صوت/ سخنرانی استاد قرائتی
صوت /شباهت نماز به سوزن نخ


نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه