کد خبر: ۱۰۷۸
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۸
سرود شهید قاسم سلیمانی
صوت/ سرود سردار سلیمانی


نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه