کد خبر: ۱۱۴۵
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۲۲:۱۹
با روش PQRST دیگر مطالب را فراموش نخواهید کرد


متنک | روش مطالعه ی بی فراموشی


متنک | روش مطالعه ی بی فراموشی


روش مطالعه PQRST یکی از بهترین روش‌های مطالعه در جهان است
که به شما کمک می کند تا به راحتی مطالب خوانده شده را یادآوری کنید.

این روش که در مقدمه کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد آمده
مخفف پنج کلمه‌ی زیر است:

متنک | روش مطالعه ی بی فراموشی

متنک | روش مطالعه ی بی فراموشی


متنک | روش مطالعه ی بی فراموشی

متنک | روش مطالعه ی بی فراموشی

متنک | روش مطالعه ی بی فراموشی

متنک | روش مطالعه ی بی فراموشی


متنک | روش مطالعه ی بی فراموشی


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه