کد خبر: ۳۵۳
تاریخ انتشار: ۰۳ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۸:۳۳
داستان بخیلان
درویش نزد بخیلی رفت و ...
«درویشی نزد بخیلی رفت و چیزی از او طلب کرد. 
بخیل گفت: اگر یک سخن من قبول کنی، هر چه بگویی، خواهم کرد. 
درویش پرسید: آن سخن چیست؟ 
بخیل گفت: از من چیزی نخواه، دیگر هر چه بگویی، بکنم».

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه