کد خبر: ۴۰۸
تاریخ انتشار: ۱۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۸:۴۳
داستانی درباره استجابت دعا
شخصی از خدا دو چیز خواست… یک گل و یک پروانه… اما چیزی که به دست آورد یک کاکتوس و یک کرم بود.
شخصی از خدا دو چیز خواست…


یک گل و یک پروانه…
اما چیزی که به دست آورد

یک کاکتوس و یک کرم بود.
غمگین شد.با خود اندیشید شاید خداوند من را دوست ندارد و به من توجهی ندارد.
چند روز گذشت.
از آن کاکتوس پر از خار گلی زیبا روییده شدو آن کرم تبدیل به پروانه ای زیباشد.
 اگر چیزی از خدا خواستید و چیز دیگری دریافت کردید به او اعتماد کنید.

خارهای امروز گلهای فردایند.

خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه