کد خبر: ۴۹۱
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۴
مجموعه تصویر نوشته درباره صبر
مجموعه ی تصویرنوشته متشکل از قصار و حدیث و شعر در موضوع صبر و امید و شکیبایی


مجموعه عکس نوشته صبر و شکیبایی


اندکی صبر ظهور نزدیک است...
مجموعه عکس نوشته صبر و شکیبایی


امام علی علیه السلام:

درنگ در کارها، اوج خردمندی است
و
تندی اوج حماقت است.

مجموعه عکس نوشته صبر و شکیبایی


برای هر دردی دو درمان است:
سکوت
و
زمان
مجموعه عکس نوشته صبر و شکیبایی


امیرالمومنین علیه السلام:

صبر کلید رسیدن است
و
 موفقیت سرانجام کسی که صبر می کند.

مجموعه عکس نوشته صبر و شکیبایی


صبر داشته باش

باز میشه این در

صبح میشه این شب...

مجموعه عکس نوشته صبر و شکیبایی


تمام حکمت انسانی در دو واژه خلاصه می شود:
شکیبایی
و
امیدمجموعه عکس نوشته صبر و شکیبایی


کسی که بر مرکب صبر و بردباری سوار شد
به میدان پیروزی خواهد رسید.

حضرت علی علیه السلام
مجموعه عکس نوشته صبر و شکیبایی


صبر، استقامت و سخت کوشی

ترکیبی بی نظیر برای موفقیت است.

ناپلئون هیلخبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه