کد خبر: ۶۹
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۱۱
هنجار شدن بی هنجاری:
طلاق نتیجه اصالت بخشی به لذت، عدم تحمل و عدم آگاهی و مهارت زوجینجامعه در حال گذر از حالت سنتی به مدرن هست.
و در این حال گذر همه سعی می کنند از یکدیگر سبقت بگیرند.
و گاهی فراموش می کنند با چشم باز مسیر و هدف و نتیجه را هم با دقت نگاه کنند.


دختر و پسر دوست دارند بیشتر رفاه داشته باشند.
دختر و پسر دوست دارند بیشتر بهشان خوش بگذره
دختر و پسر می گویند یکبار به دنیا می آییم و باید کام کامل از دنبا بگیریم
دختر و پسر نمی خواهند سختی بکشند.
دختر و پسر خودشان محور همه چیز می بینند.
دختر و پسر تک بعدی و یک جانبه متمرکز روی احساس خودشان هستند.
دختر و پسر ضعیف و عجول بوده و سریع خواستار روبرا شدن کارها هستند.همه اینها دست به دست هم داده تا :
در هنگام ازدواج فراموش کنند که زندگی شروعی برای فعالیتهای سازنده جهت رفع عیوب و کسب فضائل هست.
نیاز به صبر، مهارت ، تلاش ، استمرار و کسب آگاهی دارد.


در این میان:
چنین دختر و پسرانی که همان اشتباه با همان نگاه لذت طلبانه فقط به دنبال بر انگیختگی غریزی از دیدن یک جنس مخالف هوس آلود عاشق می شوند. بدون داشتن مهارت و آگاهی و پختگی لازم با همان عجله وقتی مشکلی پیش می آید به فکر طلاق می افتند.

چنین دختران و پسرانی اگر خودروی آنها چرخش پنچر شود، ماشین را دور نمی اندازند و در صدد رفع عیب هستند. اما اگر همسرشان مشکلی داشته باشد یا زندگیشان بر وفق مرادشان نباشد ، خیلی زود تصور می کنند دیر شده است. و طلاق را پیش می کشند.


و از همه بدتر:
برای طلاق هم فکر نمی کنند. جنبه های مختلف آسیب های آنر نمی بینند.
آنها به زعم خود برای راحتی عجله دارند. لیکن نمی دانند که زندگی به معنی راحتی نیست. به معنی تلاش هدفمند در مسیری درست هست.

لذا در رابطه با آرامش و مواجهه با مشکلات زندگی اشتباه می کنند. چون زندگی را نفهمیده اند.
و اینگونه می شود که طلاق به عنوان یک ناهنجاری کم کم می رود که هنجار شمرده شود.
طلاق
طلاق
طلاق و فرزندان طلاق
طلاق و فرزندان طلاق
طلاق زمیه ساز ناهنجاری های اجتماعی مثل اعتیاد و بزهکاری فرزندان
طلاق زمیه ساز ناهنجاری های اجتماعی مثل اعتیاد و بزهکاری فرزندان
طلاق
طلاق
طلاق
طلاق
طلاق
طلاق
طلاق و غرق شدن فرزندان در تصمیم اشتباه والدین
طلاق و غرق شدن فرزندان در تصمیم اشتباه والدین
طلاق
طلاق
طلاق
طلاق
نگرانی طلاق و جدایی والدین در چشم فرزندانشان
نگرانی طلاق و جدایی والدین در چشم فرزندانشان
طلاق و مهریه
طلاق و مهریه
نگاه مضطرب و نگران فرزندان در خصوص تصمیم گیری والدین در باره طلاق
نگاه مضطرب و نگران فرزندان در خصوص تصمیم گیری والدین در باره طلاق
طلاق
طلاق
طلاق
طلاق
طلاق زمیه ساز ناهنجاری های اجتماعی مثل اعتیاد و بزهکاری فرزندان
طلاق زمیه ساز ناهنجاری های اجتماعی مثل اعتیاد و بزهکاری فرزندان
بچه های طلاق
بچه های طلاق
مسائل و مشکلات و علل طلاق
مسائل و مشکلات و علل طلاق
درگیرهای خانواده و نگرانی فرزندان در پی مشکلات والدین و احتمالا طلاق
درگیرهای خانواده و نگرانی فرزندان در پی مشکلات والدین و احتمالا طلاق
طلاق در نسل جدید و قدیم
طلاق در نسل جدید و قدیم
سعی کودکان در جلوگیری از طلاق
سعی کودکان در جلوگیری از طلاق

آرزو و رویاهای کودکان برای آشتی بین والدین و جلوگیری از طلاق
آرزو و رویاهای کودکان برای آشتی بین والدین و جلوگیری از طلاق
عدم کنترل زبان و رفتار و نقش آن در درگیری و طلاق زوجین
عدم کنترل زبان و رفتار و نقش آن در درگیری و طلاق زوجین
نقش یکسان والدین در طلاق در آسیب رسانی به فرزندانشان
نقش یکسان والدین در طلاق در آسیب رسانی به فرزندانشان
بچه ها، کسانی که بیشتر از والدین در طلاق آسیب می بینند
بچه ها، کسانی که بیشتر از والدین در طلاق آسیب می بینند
نقش ویرانگر طلاق در خانه و خانواده و جامعه
نقش ویرانگر طلاق در خانه و خانواده و جامعه
غرق شدن بچه های طلاق در تصمیم طلاق والدین
غرق شدن بچه های طلاق در تصمیم طلاق والدین
گسستن پیونده های عاطفی در طلاق
گسستن پیونده های عاطفی در طلاق
نقش اعتیاد در طلاق
نقش اعتیاد در طلاق
سردرگمی فرزندان طلاق
سردرگمی فرزندان طلاق
نگاه های اشتباه به مهریه در هنگام طلاق
نگاه های اشتباه به مهریه در هنگام طلاق


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه