کد خبر: ۸۹۰
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۵
داستانکی از مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری
درویشی، به در خانه توانگری رفت و گفت: شنیده ام مالی در راه خدا نذر کرده ای که به درویشان دهی، من نیز درویشم. خواجه گفت: من نذر کوران کرده ام، تو کور نیستی. پس درویش تاملی کرد و گفت: «ای خواجه، کور حقیقی منم که درگاه خدای کریم را گذاشته، به در خانه چون تو، گدائی آمده ام.»
متنک/ کور حقیقی


درویشی، به در خانه توانگری رفت و گفت:
شنیده ام مالی در راه خدا نذر کرده ای که
به درویشان دهی، من نیز درویشم. خواجه گفت:
من نذر کوران کرده ام، تو کور نیستی.
پس درویش تاملی کرد و گفت:
«ای خواجه، کور حقیقی منم که درگاه خدای کریم را گذاشته، به در خانه چون تو،
گدائی آمده ام.»


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه