کد خبر: ۲۸۱
تاریخ انتشار: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۱
غرور جوانی
کمان پیری به چند ؟
 

با جوانی سرخوشست این پیر بی تدبیر را

کمان پیری به چند ؟

با جوانی سرخوشست این پیر بی تدبیر را

جهل باشد با جوانان پنجه کردن پیر را

من که با مویی به قوت برنیایم ای عجب

با یکی افتادهام کو بگسلد زنجیر را

چون کمان در بازو آرد سروقد سیمتن

آرزویم میکند کآماج باشم تیر را

میرود تا در کمند افتد به پای خویشتن

گر بر آن دست و کمان چشم اوفتد نخجیر را

کس ندیدست آدمیزاد از تو شیرینتر سخن

شکر از پستان مادر خوردهای یا شیر را

روز بازار جوانی پنج روزی بیش نیست

نقد را باش ای پسر کآفت بود تاخیر را

ای که گفتی دیده از دیدار بت رویان بدوز

هر چه گویی چاره دانم کرد جز تقدیر را

زهد پیدا کفر پنهان بود چندین روزگار

پرده از سر برگرفتیم آن همه تزویر را

سعدیا در پای جانان گر به خدمت سر نهی

همچنان عذرت بباید خواستن تقصیر را


خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه