کد خبر: ۵۴۲
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۲
تصویر نوشته ای به سه زبان درباره بینش و بصیرت
نداشتن بینایی آسان تر از نداشتن بینش است....
تصویر نوشته / بصیرت

عکس نوشته به زبان فارسی درباره بصیرت و بینش

امیرالمومنین علی علیه السلام:

نداشتن بینایی آسان تر از نداشتن بینش است.
تصویر نوشته / بصیرت

عکس نوشته به زبان عربی درباره بصیرت و بینش

امیرالمومنین علی علیه السلام:

فقد البصر اهون من فقد البصیرة


تصویر نوشته / بصیرت

عکس نوشته به زبان انگلیسی درباره بصیرت و بینش

Amir al-Mu'minin PBUH

losing one's eyesight is easier than losing one's insight.
خبرهای مرتبط
نظرات شما
در صورت انتشار نظر به شما ایمیل زده می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه