صوت/ سرود سردار سلیمانی
سرود شهید قاسم سلیمانی
طراحی و تولید : ایران سامانه