عکس/ دنیای پر کوسه
از سری کاریکاتورهای مفهومی
کاریکاتور / تفاوت ایده آل با واقعیت
یک طور فکر می کنیم یک طور دیگر می شود
طراحی و تولید : ایران سامانه