تصویرنوشته/هیچ وقت وارد گذشته کسی نشو
سخنی کار گشا در ارتباطات از حاج اسماعیل دولابی:
وقتی خواستیم کارآگاه بازی در بیاریم و در کار این و اون سرک بکشیم این جمله می تونه به کارمون بیاد.
طراحی و تولید : ایران سامانه