عکس / موفقیت نخواستیم!
کاریکاتوری درباره موفقیت
خب آخه یه نگاه کن به این تصویر. آدم از موفقیت پشیمون می شه. شاید بگی این تصویر غلو شده است. ولی من می گم واقعیت از اینم بدتره. عزیز من همه ی راه رو نمی شه با یه دوچرخه ی کوچیک طی کرد. توی راه پر افت و خیز موفقیت باید از هزارتا پتانسیلت استفاده کنی. تا در نهایت به چیزی که می خوای و چیزی که حقیقتا لایقشی برسی.
اگر می خواهی درست زندگی کنی:
ای برادر تو همان اندیشه ای ما بقی خود استخوان و ریشه ای
از همه پتانسیل های خویش بهره ببریم
ضعفهایمان را به قوت تبدیل کنیم
عکس/از سرمایه درون گاوصندوق وجودت استفاده کن
سالهای دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد
طراحی و تولید : ایران سامانه