مجموعه عکس نوشته/ تک بیتی‌های سعدی
مجموعه تک بیتی‌های سعدی
شعر / دور توبه
شعری زیبا در موضوع شکستن توبه
از بس که شکستم و باز بستم توبه
دعا کردن
تو که آهسته می خوانی قنوت گریه هایت را / میان ربنای سبز دستانت دعایم کن
شعر / آنچه باقی است فقط...
زندگی دفتری از خاطره هاست
زندگی دفتری از خاطره هاست یک نفر در دل شب...
طراحی و تولید : ایران سامانه