عکس نوشته / مشورت با عاقل
تصویر نوشته ای با موضوع مشورت کردن
امیرالمومنین علیه السلام: هر کس با عاقلان مشورت کند، از نور عقل‌هایشان روشنایی خواهد گرفت.
عکس نوشته / ذلت و خواری
تصویرنوشته ای درباره ذلت و خواری
تصویر نوشته ای درباره ذلت و خواری: مردم از ترس خواری خود را ...
ریشه یابی خودخواهی و غرور در سخن معصومین (ع)
افراد مغرور و خودخواه را بیشتر بشناسیم:
3 پیامد و نتیجه در پی چسبیدن و وابستگی به دنیا
با وابستگی و چسبیدن به دنیا رخ می دهد:
طراحی و تولید : ایران سامانه