حدیثی درباره انتخاب دوست
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: همنشین خوب از تنهایی بهتر است و تنهایی از همنشین بد، بهتر است.
ای کسانی که ایمان آورده اید...
تعلل در پرداخت حق مردم
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: هر که بتواند حق مردم را بپردازد و تعلل کند هر روز که می گذرد گناه باجگیر برایش نوشته می شود.
قطع رابطه ی دوستی
اگر می خواهی با دوستت قطع رابطه کنی
امیرالمومنین می گوید اگر خواستی با برادرت قطع رابطه کنی یه بخش از دوستی تان را بگذار پابرجا باشد تا...
بدترین همنشین
با بعضی افراد نباید هم نشین شد
از امیرمومنان پرسیدند : بهترین همنشین کیست؟ فرمود: آنکه معصیت خدا را در نظرت زیبا جلوه دهد.
سخن پیامبر درباره کار نیک
حرفی که شیطان به رسول خدا زد
طراحی و تولید : ایران سامانه